چطور جنگو رو دریافت کنی؟

جنگو به صورت اوپن سورس تحت مجوز بی اس دی در دسترس است.. ما توصیه میکنیم از آخرین نسخه پایتون ورژن 3 استفاده کنید. آخرین نسخه جنگو که پایتون 2.7 را پشتیبانی میکند، جنگو 1.11 LTS هستش. برای اطلاع از ورژن های پشتیبانی شده پایتون توسط هر نسخه جنگو،. سوالات متداول را ببینید. Here’s how to get it:

روش 1: دریافت آخرین ورژن رسمی

آخرین نسخه رسمی 3.0.3 هستش. نکات انتشار این نسخه را مطالعه کنید، سپس با استفاده از pip نصبش کنید:

pip install Django==3.1.2

روش 2: دریافت آخرین نسخه توسعه

آخرین و بهترین نسخه جنگو اونی هستش که در گیت رپوزیتوری ما وجود دارد. این فقط برای کاربران باتجربه ای هستش که میخواهند تغییرات پیشرو را تست کنند و به شناسایی باگ ها پیش از انتشار به صورت رسمی، کمک کنند. با استفاده از دستور زیر دریافتش کنید که نیازمند Git هستش:

git clone https://github.com/django/django.git

همچنین شما میتوانید یک فایل فشرده از نسخه توسعه را دانلود کنید. این آرشیو هر بار که ما ما کد ها رو کامیت میکنیم، بروزرسانی میشود.

بعد از اینکه دریافتش کردی

برای راهنمایی های بیشتر به آموزش نصب مراجعه کنید. Make sure you read the documentation that corresponds to the version of Django you’ve just installed.

و مطمئن بشید که در لیست ایمیل کاربران جنگوثبت نام کردید، جایی که بقیه کاربران و توسعه دهندگان جنگو برای کمک به همدیگه جمع شدند و حضور دارند.

Supported Versions

انتشار های ویژه (A.B, A.B+1, etc.) تقریبا هر 8 ماه به وقوع میپیوندد. این انتشارها شامل ویژگی های جدید، بهبود ویژگی های موجود و خیلی چیزای دیگر خواهد بود.

انتشار پچ (A.B.C, etc.) در زمان نیاز، برای رفع باگ ها و یا مسائل امنیتی انجام میپذیرد. این پچ ها 100% با ویژگی های مرتبط با نسخه منتشر شده، سازگاری خواهند داشت مگراینکه به خاطر دلایل امنیتی یا جلوگیری برای از دست رفتن داده ها غیرممکن باشد. پس پاسخ به سوال "آیا باید به آخرین انتشار پچ ارتقا بدم؟" همیشه "بله" خواهد بود.

Certain feature releases will be designated as long-term support (LTS) releases. These releases will get security and data loss fixes applied for a guaranteed period of time, typically three years.

See the supported versions policy for detailed guidelines about what fixes will be backported.


سری انتشار آخرین ریلیز پایان پشتیبانی اصلی1 پایان پشتیبانی تمدید شده2
3.1 3.1.2 April 2021 December 2021
3.0 3.0.10 August, 2020 April, 2021
2.2 LTS 2.2.16 December 2, 2019 April 2022
2.1 2.1.15 April 1, 2019 December 2, 2019
2.0 2.0.13 August 1, 2018 April 1, 2019
1.11 LTS 3 1.11.29 December 2, 2017 April 1, 2020
1.10 1.10.8 April 4, 2017 December 2, 2017
1.9 1.9.13 August 1, 2016 April 4, 2017
1.8 LTS 1.8.19 December 1, 2015 April 1, 2018
1.7 1.7.11 April 1, 2015 December 1, 2015
1.6 1.6.11 September 2, 2014 April 1, 2015
1.5 1.5.12 November 6, 2013 September 2, 2014
1.4 LTS 1.4.22 February 26, 2013 October 1, 2015
1.3 1.3.7 March 23, 2012 February 26, 2013

نقشه راه آینده شبیه به این شکل هست:

Release Series Release Date پایان پشتیبانی اصلی1 پایان پشتیبانی تمدید شده2
3.2 LTS April 2021 December 2021 April 2024
4.0 December 2021 August 2022 April 2023
4.1 August 2022 April 2023 December 2023
4.2 LTS April 2023 December 2023 April 2026

[1] Security fixes, data loss bugs, crashing bugs, major functionality bugs in newly-introduced features, and regressions from older versions of Django.
[2] Security fixes and data loss bugs.
[3] آخرین نسخه ای که از پایتون 2.7 پشتیبانی میکند

Back to Top